Dextromethorphan Teva Oplossing Per Os 180ml

van TEVA
5,59 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Dextromethorphan Teva Oplossing Per Os 180ml

Indicaties

Symptomatische behandeling van droge hoest (of niet-productieve hoest).


Samenstelling

Actief bestanddeel : dextromethorfan hydrobromid. 7,5 mg
Excipiëntia : natr. saccharin. - sorbitol. sol. - methylparahydroxybenz. - propylparahydroxybenz. - propyl. glycol. - aroma - aqua purif. q.s. ad 5 ml.


Posologie - wijze van gebruik

Kinderen 7-12 jaar: 5 à 10 mg/4 uur OF 15 mg/6 à 8 uur met een maximum van 60 mg/24 uur.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar : 10 à 20 mg/4 uur OF 30 mg/ 6 à 8 uur met een maximum van 120 mg/24 uur. Als men de dosis dextromethorfan verhoogt, krijgt men een langer hoestremmend effect.
Bij bejaarden en patiënten met leverfunctiestoornissen moet de posologie gehalveerd worden.
Dextromethorfan wordt niet aangeraden bij kinderen onder de 2 jaar.
Deze drinkbare oplossing is suikervrij en mag door diabetici gebruikt worden.
De behandeling met DEXTROMETHORPHAN TEVA is er op gericht de symptomen te onderdrukken; het gebruik moet dus beperkt blijven tot een zo kort mogelijke periode en een zo laag mogelijke dosis.


Kenmerken:
Merk TEVA
Categorie Suikervrije siroop, Generieke geneesmiddelen
Prijs 5,59 
Gewicht 338 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen
Contra-indicaties
. Kinderen jonger dan 7 jaar
. Gelijktijdige inname van MAO-Inhibitoren of van alcohol;
. Overgevoeligheid voor dextromethorfan of één van de bestanddelen;
. Ernstige leverfunctiestoornissen.
. Respiratoire insufficiëntie.
. Astmatische hoest.
. Gedurende de borstvoedingsperiode.


Bijzondere voorzorgen

Productieve hoest, die een fundamenteel onderdeel is van de bronchopulmonaire verdediging, dient gerespecteerd te worden.
Het is weinig zinvol antitussiva samen toe te dienen met expectorantia of mucolytica.
Alvorens een antitussivum toe te dienen, dient men er zich van te vergewissen dat andere oorzaken van hoest, dewelke een specifieke behandeling vereisen, werden onderzocht.
Als de hoest langer dan 4 à 5 dagen aanhoudt, moet de klinische situatie van de patiënt geëvalueerd worden door een arts.
Gedurende de behandeling is het gebruik van alcoholische dranken af te raden.
Er bestaat een risico op het ontstaan van afhankelijkheid.


Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap
Er zijn geen betrouwbare gegevens bekend over de teratogene effecten bij proefdieren. Epidemiologische studies, uitgevoerd bij een beperkt aantal zwangere vrouwen, schijnen in het algemeen een misvorming, te wijten aan dextromethorfan, uit te sluiten.
Er bestaat een risico op ademhalingsdepressie bij de pasgeborene, als de moeder op het einde van de zwangerschap hoge doses dextromethorfan heeft gebruikt.
Er bestaat een risico op ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene, indien de moeder dextromethorfan gedurende de laatste 3 maanden van haar zwangerschap chronisch heeft gebruikt.

Lactatie
Aangezien precieze gegevens omtrent de overgang van dextromethorfan in de moedermelk ontbreken, is dextromethorfan tegenaangewezen tijdens de lactatie.


Ongewenste effecten

. Maag-darm stoornissen: misselijkheid, braken, constipatie.
. Neurologisch : vertigo, slaperigheid, nystagmus (bij hogere doses).
. Oculair : mydriasis.
. Allergisch: huiduitslag, jeuk, urticaria, angio-oedeem, bronchospasmen.


Overdosering - Interacties
Besturen van voertuigen en gebruik van machines

Personen die deelnemen aan het verkeer of machines bedienen worden er attent op gemaakt dat een verhoogde dosering de waakzaamheid kan verminderen. Het risico op slaperigheid en vertigo bestaat. Het gelijktijdig gebruik van alcohol kan deze werking verhogen.


Overdosering

. Enkele gevallen zijn beschreven van intoxicatie met zeer hoge dosissen dextromethorfan (vanaf 20 maal de therapeutische dosis).

. Symptomen van een acute intoxicatie zijn: misselijkheid en braken, mydriasis, vertigo, agitatie,verwarring, slaperigheid, tachycardie, huiduitslag en hallucinaties. Bij ernstige intoxicatie : coma, respiratoire depressie, stuipen.

. Chronische intoxicatie : Bromisme is mogelijk bij chronisch gebruik van de hydrobromide vorm van dextromethorfan.

Bij zware overdosering is onmiddellijke hospitalisatie vereist.
. Behandeling:
- Ziekenhuisopname
- Uitvoeren van een maagspoeling en toedienen van geactiveerde kool.
- Ondersteunen van de vitale functies, symptomatische behandeling.
- Convulsies worden behandeld met diazepam I.V. of I.M. : kind : 0,2 - 0,5 mg/kg lichaamsgewicht om de 2-5  min met max. 5 mg volwassene: 5-10 mg/kg lichaamsgewicht om de 10-15 min met max. 30 mg

. Naloxone in geval van ademhalingsdepressie:
Laaddosis naloxone (volwassenen en kinderen): 0,4 à 2 mg IV, te herhalen na 2 à 3 minuten. Onderhoudsdosis naloxone (in geval van inname van morfine derivaten met verlengde werking): toevoegen van 4 à 8 mg naloxone aan een liter glucose 5%: een infuus van 100 ml/uur komt overeen met een toediening van 0,4 à 0,8 mg naloxone per uur. De snelheid van het infuus mag gewijzigd worden naargelang het geval.


Interacties

. MAO-remmers
Risico op het uitlokken van het serotonine syndroom.
. Alcohol (alcoholische dranken en geneesmiddelen die alcohol bevatten)
Risico op versterken van het sedatief effect.
. Andere medicatie die een depressie van het centraal zenuwstelsel geven.
Narcotische analgetica, antidepressiva, neuroleptica, sederende H1-antihistaminica, benzodiazepines, barbituraten, clonidine en aanverwanten:
Risico op versterking van de depressieve werking op het centraal zenuwstelsel, in het bijzonder, ademhalingsdepressie bij gelijktijdige inname van andere morfine derivaten.
. Geneesmiddelen gemetaboliseerd door cytochroom CYP2D6
Mogelijke interactie met fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine, amiodarone, quinidine, haloperidol. Het staat vast dat fluoxetine de metabolisatie van dextromethorfan kan inhiberen, met als gevolg een risico op intoxicatie van het morfine type. Het omgekeerde is ook mogelijk, nl. risico op het serotonine syndroom (mentale verwarring, agitatie, hyperreflexie, hyperthermie, zweten, myoclonieën).

Trage metaboliseerders lopen een groter risico op dextromethorfan intoxicatie indien zij gelijktijdig met fluoxetine behandeld worden.


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.