Paracetamol Teva 1g Tabletten 30

van TEVA

Aangewezen voor de symptomatische behandeling van koorts en pijn

Aan mijn Favorieten toevoegen
5,99 
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

7 gebruikstips:
- Begin uw behandeling met de laagst mogelijke effectieve dosis: 500 mg
- Neem nooit meer dan 1 g (1000 mg) per keer in
- Wacht na een inname ten minste 4 tot 6 uur voor een nieuwe inname
- Neem bij zelfmedicatie nooit meer dan 3 g (3000 mg) per dag in en neem de medicatie nooit langer dan 5 dagen
- Als uw toestand niet verbetert: verhoog nooit uw dosissen en verkort ook de tijd tussen 2 innames niet
- Als u andere geneesmiddelen neemt tegen koorts, pijn of symptomen van verkoudheid en/of griep, kijk dan steeds na of zij paracetamol bevatten, zodat u de limiet van 3 g per dag niet overschrijdt
- Vermijd elke consumptie van alcohol tijdens de behandeling

Eigenschappen:
Paracetamol is een analgeticum (het stilt de pijn) en een antipyreticum (het doet de koorts dalen).

Indicaties:
Aangewezen voor de symptomatische behandeling van koorts en pijn

Contra-indicaties:
U mag dit middel niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Samenstelling:
Natriumzetmeelglycolaat type A, povidone K30, gepregelatiniseerd zetmeel, stearinezuur

Actieve samenstelling:
De werkzame stof is paracetamol.
Eén tablet Paracetamol Teva 1 g bevat 1 gram paracetamol.

Gebruiksaanwijzing:
Volwassenen en jongeren (lichaamsgewicht hoger dan 50 kg):
- Een halve tot 1 tablet per inname, maximaal 4 innames per dag; in totaal maximaal 3 tabletten per dag
- Enkel in geval van ernstige pijn of koorts, maximaal 4 tabletten per dag
- Voor volwassenen die minder dan 50 kg wegen, is de maximale dagdosis 60 mg/ kg.

Kinderen en jongeren (lichaamsgewicht van 33 tot 50 kg):
- Kinderen van 9-12 jaar (33-40 kg lichaamsgewicht): 1/ 2 tablet per keer, 3 tot 4 maal per 24 uur
- Kinderen van 12-15 jaar (41-50 kg lichaamsgewicht): 1/ 2 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur

De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water, of de tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

Voorzorgsmaatregelen:
De voorgeschreven of aangeraden doses niet overschrijden.
Verlengd gebruikt wordt afgeraden tenzij onder medische begeleiding.
Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
Tenzij onder medische begeleiding, neem geen andere koorstwerende geneesmiddelen samen met paracetamol.
U moet extra voorzichtig zijn wanneer uw lever of nieren niet goed werken. U moet uw arts contacteren alvorens u start met de inname van Paracetamol Teva. Afhankelijk van uw toestand, dient de dosis te worden verlaagd.
De dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 2 g in de volgende situaties:
- Leverinsufficiëntie
- Syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht)
- Chronisch alcoholgebruik

Gebruikt u naast Paracetamol Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken - vertel dat dan uw arts of apotheker:
- Zidovudine (geneesmiddel bij de behandeling van AIDS); bij langdurig gebruik kan een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
- Barbituraten (bepaalde slaapmiddelen), carbamazepine, fenytoin, primidone, isoniazid, rifampicin; er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.
- Colestyramine: colestyramine kan de paracetamol opname verminderen. Indien de gelijktijdige behandeling met paracetamol en colestyramine nodig is, moet paracetamol ten minste 1 uur voor of 4 uur na de colestyramine toediening ingenomen worden.
- Probenecid: een vermindering van de paracetamol dosis moet overwogen worden.
- Paracetamol kan de werkzaamheid van geneesmiddelen tegen bloedkontering beïnvloeden. Een regelmatige controle van de bloedstolling is vereist.
- Lamotrigine: mogelijks vermindere werkzaamheid van lamotrigine
- Metocl. en domperidone: gestegen paracetamol opname
- Interferentie met sommige laboratorium testen

Andere voorzorgsmaatregelen:
Gebruik geen alcohol tijdens de behandeling met paracetamol. Wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol als u vaak grote hoeveelheden alcohol gebruikt. U mag dan niet meer dan 2 gram paracetamol (2 tabletten van 1 g) per dag gebruiken.
Na het innemen van uw dosis paracetamol moet u minimaal 4 uur wachten met het nemen van een volgende dosis, ook wanneer de klachten eerder terugkomen.
Paracetamol Teva kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. U dient de laagst mogelijke dosis te gebruiken om uw pijn of koorts te behandelen. Gebruik dit geneesmiddel zo kort mogelijk.
Bent u vergeten dit middel in te nemen: neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in, tenzij het al weer bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem dan de vergeten dosis niet meer in en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Inhoud:
30 tabletten
Kenmerken:
Merk TEVA
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Prijs 5,99 
Gewicht 60 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.