Flector Tissugel 1% Verbandgazen 10 Stuks

van Therabel
22,66 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Flector Tissugel 1% Verbandgazen 10 Stuks

Therapeutische indicaties:
Lokale symptomatische behandeling bij: — posttraumatische inflammatie van de pezen, ligamenten, spieren en gewrichten; — gelokaliseerde vormen van abarticulair reuma, zoals tenosynovitis, schouder-handsyndroom, bursitis; — gelokaliseerde, reumatische, inflammatoire aandoeningen, zoals inflammatoire opstoten bij artrose en periarticulaire aandoeningen.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Het actieve bestanddeel is diclofen. Dit is aanwezig onder vorm van het zout van diclofen. en van 2-hydroxyethyl 1-pyrrolidine (= diclofen.epolamine = D.H.E.P.). Elke verbandgaas bevat 180 mg diclofen.epolamine, wat overeenstemt met 1 % natriumdiclofen.
Voor hulpstoffen, zie "Lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vorm:
Flector Tissugel 1 % geïmpregneerde verbandgazen: rechthoekige verbandgazen van 14 x 10 cm.

Dosering en wijze van toediening:
Volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar.
Twee maal per dag, 's morgens en 's avonds, een zelfklevende, geïmpregneerd verbandgaas op de te behandelen zone aanbrengen.
Indien mogelijk vermijden om verscheidene zones gelijktijdig te behandelen.
De behandelingsduur mag niet langer zijn dan 14 dagen.
Flector Tissugel mag gebruikt worden samen met een ander oraal, niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel op basis van diclofen.
Bejaarde patiënten.
Flector Tissugel moet bij bejaarden met omzichtigheid gebruikt worden omwille van het groter risico van bijwerkingen (zie rubriek "Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik").
Kinderen jonger dan 15 jaar.
Aangezien het gebruik van Flector Tissugel bij kinderen jonger dan 15 jaar niet specifiek bestudeerd werd, is gebruik bij deze groep niet aanbevolen.
Patiënten met nier- of leverinsufficiëntie.
Flector Tissugel moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie (zie rubriek "Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik").
Wijze van toediening.
Het zelfklevendverbandgaas aanbrengen op de te behandelen zone.
Voor het aanbrengen, het doorschijnend vlies dat het geloppervlak beschermt, verwijderen.

Kenmerken:
Merk Therabel
Categorie Uitwendig gebruik
Prijs 22,66 
Gewicht 208 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of voor één van de hulpstoffen, met name voor propyleenglycol, methylparahydroxybenzoëzuur of propylparahydroxybenzoëzuur.
Individuele, bevestigde overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur of voor andere niet-steroïdale ontstekingswerende middelen (zie "bijwerkingen"). Flector Tissugel mag niet gebruikt worden bij patiënten bij wie inname van acetylsalicylzuur of van andere niet-steroïdale ontstekingswerende middelen gevolgd werd door een astma-aanval, urticaria of acute rhinitis (omwille van het bestaan van kruisallergie).
Langdurige behandeling (vooral indien meerdere verbandgazen tegelijkertijd gebruikt worden) is tegenaangewezen bij patiënten met maag- of duodenumulcus.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Flector Tissugel mag niet op open wonden worden aangebracht (bv. schrammen, sneden). Flector Tissugel mag niet in contact komen met ogen en slijmvliezen.
Bij langdurig gebruik van Flector Tissugel is het aanbevolen de lever-, nier-, en gastro-intestinale tolerantie en de bloeddruk op te volgen bij risicopatiënten (bejaarden of patiënten met lever- of nierlijden, arteriële hypertensie of gastro-intestinale antecedenten).

Zwangerschap en borstvoeding:
Zwangerschap.
1ste en 2de trimester: reproductiestudies bij dieren hebben geen foetaal risico aangetoond. Er bestaan echter geen gecontroleerde studies bij zwangere vrouwen. Omwille van het gebrek aan ervaring mag Flector Tissugel in deze omstandigheden niet worden aangewend.
3de trimester: Gezien het mogelijk risico van voortijdige sluiting van de ductus arteriosus en van uterusinertie mag Flector Tissugel gedurende deze periode niet voorgeschreven worden.
Borstvoeding.
Flector Tissugel mag evenwel gebruikt worden bij borstvoeding omdat het werkzame bestanddeel pas bij dagdosissen vanaf 150 mg per os, rectaal of parenteraal in de moedermelk overgaat, en dan in dermate geringe hoeveelheden dat geen ongunstige effecten voor de zuigeling te vrezen zijn.

Bijwerkingen:
De volgende bijwerkingen kunnen met Flector Tissugel waargenomen worden:
Huid- en onderhuidaandoeningen.
Bij gevoelige patiënten treedt soms pruritus, roodheid, een branderig gevoel en zelden huiduitslag en fotosensibilisatie op. Zoals voor alle dermaal gebruikte substanties, kan ieder bestanddeel van Flector Tissugel een allergische reactie veroorzaken.
Overgevoeligheidsreacties.
Bij patiënten die aspirine of bepaalde additieven niet verdragen, zijn overgevoeligheidsreacties van huid en slijmvliezen niet uitgesloten ondanks lokale aanwending: bv. astma, angio-oedeem, urticaria. Patiënten met astma en chronische urticaria zijn bijzonder gevoelig.
Bij langdurig gebruik van Flector Tissugel of bij gelijktijdig gebruik van meerdere geïmpregneerde verbandgazen, kunnen volgende systemische bijwerkingen niet uitgesloten worden:
Bloed- en lymfestelselaandoeningen: zeer zeldzame gevallen van ernstige bloedstoornissen (zonder bewezen oorzakelijk verband).
Zenuwstelselaandoeningen: gevoel van vertigo, hoofdpijn.
Zeer zelden: moeheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid.
Bloedvataandoeningen: hypertensie-opstoten.
Maagdarmstelselaandoeningen: epigastrische pijn, nausea en braken, diarree.
Zeldzamer: erosies en meer uitgesproken occult bloedverlies, eventueel ulcus en melena.
Lever- en galaandoeningen: transaminasenstijging.
Zeer zelden: icterus, hepatitis.
Huid- en onderhuidaandoeningen: zelden exantheem.
Nier- en urinewegaandoeningen: zeer zelden nierinsufficiëntie en nefrotisch syndroom.
Algemene aandoeningen: algemenemalaise, perifeer oedeem.
Overgevoeligheidsreacties: zeer zelden bronchospasme en systemische, anafylactische reacties.

Overdosering - Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
Volgens de huidige inzichten heeft Flector Tissugel geen invloed op de rijvaardigheid noch op het vermogen om machines te bedienen.

Overdosering:
Indien onbedacht gebruik of accidentele overdosering (bv. bij kinderen) van Flector Tissugel belangrijke systemische bijwerkingen zou veroorzaken, moeten de algemene maatregelen genomen worden die aanbevolen zijn in geval van intoxicatie met niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen.

Lijst van hulpstoffen: Gelatine — Polyvinylpyrrolidon — D-Sorbitoloplossing (70 %) — Kaolin — Titaniumoxide — Propyleenglycol — Methylparahydroxybenzoëzuur — Propylparahydroxybenzoëzuur — Dinatriumeetaat — Wijnsteenzuur — Dihydroxyaluminiumaminoacetaat — Natriumcarboxymethylcellulose — Gepolymeriseerd natriumcarboxyvinyl (natriumpolyacrylaat) — 1,3-butyleenglycol — Polysorbaat 80 — Parfum (DALIN PH) — Gezuiverd water.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Tot heden zijn geen interacties met andere geneesmiddelen beschreven tijdens een behandeling met Flector Tissugel. Flector Tissugel niet gelijktijdig met andere, topische, anti-inflammatoire middelen gebruiken. Er is geen significante interactie in geval van combinatie met niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, toegediend langs algemene weg.
Bij langdurig gebruik van Flector Tissugel of bij gelijktijdig gebruik van meerdere verbandgazen kunnen interacties met geneesmiddelen, waarvan bekend is dat zij interfereren met niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (zoals lithium, digoxine, diuretica, anticoagulantia, orale antidiabetica, methotrexaat, ciclosporine, chinolonen en glucocorticoïden), niet worden uitgesloten.

Gevallen van onverenigbaarheid: Niet van toepassing.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.