Pollival 1mg/ml Neusspray Oplossing 10ml

van Ursapharm
Geneesmiddel
Pollival 1mg/ml Neusspray Oplossing 10ml
9,55 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Voor de symptomatische behandeling van hooikoorts

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Pollival neusspray, oplossing bevat de werkzame stof azelast. die behoort tot de groep geneesmiddelen genaamd antihistaminen. Antihistaminen werken door het voorkómen van de effecten van histamine, een verbinding die door het lichaam wordt geproduceerd wanneer u een allergische reactie heeft.
Pollival neusspray, oplossing wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van hooikoorts (seizoensgebonden allergische rinitis).

Pollival neusspray, oplossing is een heldere, kleurloze neusspray in een multidosisflesje (van hogedichtheidpolyethyleen) met een doseerpompje.
1 verpakking omvat 1 kunststof flesje met doseerpompje met 10 ml oplossing.

Indicaties:
- Voor de symptomatische behandeling van hooikoorts (seizoensgebonden allergische rinitis)
- Voor gebruik door volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder

Contre-indicaties:
- Niet gebruike u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
- Pollival neusspray, oplossing moet niet worden gebruikt door kinderen van jonger dan 6 jaar.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar:
Vanwege het ontbreken van gegevens over veiligheid en werkzaamheid wordt Pollival neusspray, oplossing niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Samenstelling:
De andere stoffen in dit middel zijn dinatriumedetaat, hypromellose, dinatriumfosfaatdodecahydraat, citroenzuur watervrij, natriumchloride, gezuiverd water.

Actieve samenstelling:
De werkzame stof in dit middel is azelast.hydrochloride.
1 verstuiving van Pollival neusspray, oplossing met 0,14 ml bevat 0,14 mg azelast.hydrochloride.

Gebruiksaanwijzing:
Pollival 1 mg/ml neusspray, oplossing is bestemd voor gebruik via de neus.

De aanbevolen dosering is tweemaal daags (ochtend en avond) in elk neusgat één verstuiving van Pollival neusspray, oplossing.
Dit komt overeen met een dagelijkse dosering van 0,56 mg azelast.hydrochloride.
De instructies voor jongeren tot 18 jaar zijn hetzelfde als voor volwassenen.

1. Snuit uw neus voordat u Pollival neusspray, oplossing gebruikt.
2. Neem de dop eraf.
3. Druk (gewoonlijk 1-2 maal) op het pompje tot er enige oplossing uitkomt.4. Houd uw hoofd rechtop, hel het niet achterover.
5. Steek de neusadapter in uw neusgat en pomp eenmaal, terwijl u op hetzelfde moment licht inademt.
6. Doe dit opnieuw in het andere neusgat.
7. Veeg de neusadapter af en doe de dop er weer op.

Behandelingsduur:
Pollival neusspray, oplossing dient te worden gebruikt tot uw klachten verlicht zijn, maar dient zonder onderbreking niet langer dan 6 maanden te worden gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen:
- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt - als u twijfelt of uw stoornissen door een allergie worden veroorzaakt.
- Pollival neusspray, oplossing is niet geschikt voor behandeling van verkoudheid of griep.
- Het is niet bekend dat Pollival neusspray, oplossing door andere geneesmiddelen wordt beïnvloed.
- Interacties met eten en drinken zijn niet bekend. Als een algemene regel dient het drinken van alcohol tijdens medische behandeling te worden vermeden.

Zwangerschap en borstvoeding:
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft borstvoeding - neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap:
Hoewel van azelast. niet bekend is dat het schadelijk is voor ongeboren baby's, wordt het gebruik van dit geneesmdidel niet aanbevolen tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Borstvoeding:
Vanwege het ontbreken van gegevens dient Pollival neusspray, oplossing niet te worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
In zeer zeldzame gevallen kunt u door de aandoening zelf of na het gebruik van Pollival neusspray, oplossing vermoeidheid, futloosheid, uitputting, duizeligheid of zwakte ondervinden. In deze gevallen moet u geen auto rijden of machines bedienen. Let op dat het drinken van alcohol of het gebruik van andere geneesmiddelen deze effecten kunnen versterken.

Pollival neusspray, oplossing dient uitsluitend door één en dezelfde persoon te worden gebruikt.

Pollival neusspray, oplossing wordt in de neus toegediend. Door de lage dosis azelast. per verstuiving zijn bijwerkingen onwaarschijnlijk, zelfs als u te veel heeft gebruikt.
Neem onmiddellijk contact op met uw arts als per ongeluk grote hoeveelheden Pollival neusspray, oplossing worden ingeslikt (bijvoorbeeld de hele inhoud van een flesje door een kind).

Er zijn voor mensen geen gegevens wat betreft de effecten van zeer hoge doses azelast., maar resultaten uit dierexperimenten hebben laten zien dat bijwerkingen als rusteloosheid, duidelijke voortdurende vermoeidheid of sufheid, opgewondenheid of futloosheid en uitputting zouden kunnen worden verwacht.

Als u te veel Pollival neusspray, oplossing hebt gebruikt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum

Bent u vergeten dit middel te gebruiken:
Er hoeven geen speciale maatregelen te worden genomen. Ga gewoon door met uw behandeling door de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip toe te dienen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel:
Behandeling met Pollival neusspray, oplossing dient op regelmatige wijze te worden uitgevoerd tot uw klachten worden verlicht. Als u stopt met het gebruik van Pollival neusspray, oplossing, is het mogelijk dat de typische klachten van uw allergie terugkomen.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De evaluatie van bijwerkingen is gewoonlijk op basis van de volgende frequenties:
Vaak bijwerkingen (kan maximaal 1 op de 10 personen beïnvloeden): na toediening (vaak door incorrecte wijze van toediening, namelijk door tijdens de toediening het hoofd te ver achterover te laten hellen) kan een onplezierige smaak worden ervaren, wat in zeldzame gevallen kan leiden tot misselijkheid.
Soms bijwerkingen (kan maximaal 1 op de 100 personen beïnvloeden): ongemak aan de neus door het ontstoken neusweefsel (prikken, jeuk), niezen, bloedneus
Zelden bijwerkingen (kan maximaal 1 op de 1.000 personen beïnvloeden): misselijkheid
Zeer zelden bijwerkingen (kan maximaal 1 op de 10.000 personen beïnvloeden): vermoeidheid (futloosheid, uitputting), duizeligheid of zwakte (kan ook worden veroorzaakt door de aandoening zelf), overgevoeligheidsreacties, uitslag, jeuk, netelroos (urticaria)

Als u bijwerkingen krijgt, stop dan met het gebruik van Pollival neusspray, oplossing en raadpleeg onmiddellijk uw arts. De genoemde bijwerkingen verdwijnen gewoonlijk snel. Als u een bittere smaak in uw mond krijgt na het gebruik van Pollival neusspray, oplossing, kan dit door het innemen van een drank (bijvoorbeeld sap, melk) worden verholpen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Bewaren beneden 25°C.

Inhoud:
10 ml


Kenmerken:
Merk Ursapharm
Categorie Allergieën
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.