Colludol 1mg/2mg Spray Voor Oromucosaal Gebruik Bij Keelpijn Fruitsmaak 30ml

van Vemedia Consumer Health Belgium

Bij keelpijn

Aan mijn Favorieten toevoegen
6,59 
gratis levering Bij aankoop van minstens 6 producten
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd

Indicaties:
Symptomatische ondersteunende behandeling van pijnlijke aandoeningen in de oro-farynx; namelijk angina, faryngitis, aften, de gevolgen van een heelkundige ingreep op de amandelen.

Samenstelling:
Hexamidin. diisethionas 1 mg — Lidocaïn. hydrochlorid. 2 mg — Glycerol. — Sacchar. — Fructus passii aroma synth. (dérog. 42/960) — Persic. aroma synth. (dérog. 42/961) — Menthol. — Aethanol. — Aqua purif. q.s. ad 1 ml — Nitrogen. q.s. voor 1 spray.

Posologie en wijze van gebruik:
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: gewoonlijk, 3 tot 6 verstuivingen per dag, volgens de toestand, te verdelen over de dag.
De beschermdop wegnemen en de verstuiver op het ventiel van de flacon plaatsen. De opening van de verstuiver in de mondholte plaatsen en drukken. De oplossing niet inslikken. Erop letten dat de verstuiver niet besmet wordt.

Kenmerken:
Merk Vemedia Consumer Health Belgium
Categorie Sprays
Prijs 6,59 
Gewicht 151 gr

Contra-indicaties:
Gekende overgevoeligheid voor diamidinederivaten, lokale anesthetica uit de groep van de amiden of voor een ander bestanddeel van de oplossing. Infectie of ernstige verwondingen in de oro-farynx. — Porfyrie. — Niet gebruiken bij zuigelingen en kleine kinderen jonger dan 6 jaar, wegens het risico van snelle resorptie van lidocaïne en wegens het risico op reflectoire larynxspasmen en valse kroep.

Bijzondere voorzorgen:
Colludol is een symptomatisch therapeutisch middel. Zonder exacte diagnose van de verantwoordelijke aandoening moet de behandeling tot 1 week beperkt blijven.
1.) Voor hexamidine. Bij langdurig of onjuist gebruik (te veelvuldige verstuivingen) kan hexamidine systemische effecten veroorzaken.
2.) Voor lidocaïne. — Een langdurig of onjuist gebruik (te veelvuldige verstuivingen) kan leiden tot een verhoogde inname van lidocaïne. Hierdoor neemt de kans op ongewenste effecten toe en worden deze ernstiger (zie "Ongewenste effecten"). — Lidocaïne wordt gemetaboliseerd in de lever. Bij leverinsufficiëntie moet de posologie dus verminderd worden. — De posologie moet ook verminderd worden bij patiënten met een hartaandoening. — Voorzichtig toedienen aan kinderen (ouder dan 6 jaar) en aan patiënten met een geschonden slijmvlies, omwille van het risico van de resorptie van te grote doses toxische verschijnselen optreden (zie "Ongewenste effecten").

Zwangerschap en lactatie:
Het is niet raadzaam dit geneesmiddel te gebruiken tijdens de zwangerschap of de borstvoedingsperiode, aangezien men over te weinig concrete gegevens beschikt in verband hiermee en wegens de kans op resorptie van een belangrijke hoeveelheid lidocaïne.

Ongewenste effecten:
1.) Veroorzaakt door hexamidine.
Tot nu toe werd bij de mens geen enkel systemisch effect, veroorzaakt door hexamidine, waargenomen (zie "Bijzondere voorzorgen"). Hexamidine kan sensibilisatie, onder de vorm van een contactdermatitis uitlokken. De frequentie hangt af van de ernst van aantasting van de epidermisbarrière en het aantal verstuivingen. Deze contactdermatitis verschilt op klinisch vlak van het klassieke contacteczeem en wordt gekenmerkt door huiduitslag, dikwijls met infiltratie. De lesies met papels of papulovesiculeuze en hemisferische lesies komen afzonderlijk of gegroepeerd voor, zijn talrijker en vloeien samen op de toedieningsplaats en verder komen ze geïsoleerd voor. De regressie is dikwijls langzaam. Deze contactdermatitis maakt waarschijnlijk gebruik van humorale immunologische mechanismen.
2.) Veroorzaakt door lidocaïne.
Toxische reacties bij uitwendig gebruik zijn uitzonderingen en worden veroorzaakt door een accidentele overgang in de bloedbaan (wonde) of bij overdosering na een te veelvuldig gebruik. Volgende verschijnselen werden waargenomen: — Centraal zenuwstelsel: agitatie, geeuwen, beven, angst, nystagmus, hoofdpijn, misselijkheid, oorsuizingen. Deze symptomen evolueren soms naar convulsies en een onderdrukking van het centraal zenuwstelsel. — Ademhalingsstelsel: tachypnoe en vervolgens dyspnoe. — Cardio-vasculair: tachycardie en hypertensie, vervolgens eventueel hypotensie en bradycardie, die uitzonderlijk kunnen evolueren naar een hartstilstand.
Lidocaïne veroorzaakt uiterst zelden overgevoeligheidsreacties.

Overdosering:
Bij correct gebruik van het product, moet men geen overdosering vrezen. Bij onjuist gebruik (te veelvuldig verstuiven, aanbrengen op aangetaste slijmvliezen of een wonde, gebruik bij jonge kinderen of zuigelingen, ...) kan een overdosering optreden waarbij de symptomen deze zijn van een toxische reactie, veroorzaakt door lidocaïne (zie "Ongewenste effecten").
Behandeling van een eventuele overdosering: zuurstoftherapie en zo nodig ondersteuning van de ademhaling. Bij convulsies, zo vlug mogelijk een anticonvulsivum (een benzodiazepine, een kortwerkend barbituraat) I.V. toedienen met gelijktijdige monitoring van hart- en ademhalingsfuncties.

Interacties:
Het gelijktijdig of achtereenvolgend gebruik van verschillende antiseptica moet men vermijden: geneesmiddelinteracties kunnen optreden (inactivatie, antagonisme).

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.