Pholco-Méréprine Mono 1mg/ml Folcodine Siroop Droge En Irriterende Hoest Fles 200ml

7,99 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Pholco-Méréprine Mono 1mg/ml Folcodine Siroop Droge En Irriterende Hoest Fles 200ml

Eigenschappen:
Dit geneesmiddel heeft een hoeststillende werking.
Het is bedoeld om droge hoest en prikkelhoest te verlichten.

Indicaties:
- Gericht op volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 6 jaar
- Antitussief
- Om droge hoest en irriterende hoest te verlichten

Contra-indicaties:
Niet gebruiken:
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- U heeft last van een ernstige leverziekte.
- U heeft last van onvoldoende werkende longen.
- U heeft last van astmatische hoest.
- U heeft last van ernstige ademhalingsproblemen of een verhoogd risico op ademhalingsproblemen.
- U heeft last van COPD, een chronische longziekte met aanhoudende vernauwing van de luchtwegen waardoor ademhalen moeilijker is.
- U heeft last van een ernstige nierziekte (nierinsufficiëntie).
- U geeft borstvoeding.
- Als u ooit een ernstige huiduitslag of schilferende huid, of blaren en/ of zweren in de mond heeft gekregen na het innemen van Pholco-Méréprine Mono of een ander verwant middel.

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Sacharose:
Omdat Pholco-Méréprine Mono sacharose bevat mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt bij
personen met zeldzame stofwisselingsziekten als fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie
of sucrase-isomaltase insufficiëntie.

Samenstelling:
De andere stoffen in dit middel zijn eucalyptusolie, methylparahydroxybenzoaat (E 218), ponceau 4R (E 124), azorubine (E 122), ethanol, citroenzuur, sacharose en gezuiverd water

Actieve samenstelling:
Folcodine

Gebruiksaanwijzing:
Oraal gebruik (via de mond)

De gebruikelijke dosering Pholco-Méréprine Mono, wanneer deze niet gecombineerd wordt met
middelen die méthylmorphine bevatten of met andere hoestremmende middelen, is:
- Bij volwassenen: 15 ml (1 maatbeker) per dosis, herhalen indien nodig en maximaal 4 dosissen per dag.
- Bij adolescenten (12-18 jaar) van 35 tot 50 kg: 5 ml per dosis, herhalen indien nodig, maximaal 6 dosissen per dag.
- Bij kinderen (6-12 jaar) van 20 tot 35 kg: 2,5 ml per dosis, herhalen indien nodig, maximaal 6 dosissen per dag.
- Bij ouderen of personen met een lever- of nierziekte: raadpleeg uw arts die, indien nodig, de dosering zal aanpassen.

De meegeleverde maatbeker laat hoeveelheden zien van 2 ml tot 15 ml.
1 gevulde maatbeker (15 ml) bevat 15 mg folcodine.

Frequentie van toediening:
Er moet minstens 4 uur tussen elke inname zitten.

Duur van behandeling:
Gebruik dit middel niet langer dan een paar dagen en alleen op de momenten waarop u last heeft van de hoest.

Voorzorgsmaatregelen:
- Gebruik dit middel niet bij productieve hoest (slijmhoest) of wanneer u tegelijkertijd slijmoplossende middelen gebruikt.
- Neem contact op met uw arts of apotheker indien uw droge hoest of prikkelhoest verandert in een productieve hoest of wanneer u door een langdurige longaandoening last heeft van slijmhoest.
- Gebruik van alcoholische dranken en geneesmiddelen die alcohol bevatten, wordt tijdens de behandeling met dit middel afgeraden.
- Neem contact op met uw arts wanneer u een nierziekte of leverziekte heeft.
- Ernstige huidreacties, waaronder acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP), zijn gemeld bij het gebruik van Pholco-Méréprine Mono. AGEP is een gegeneraliseerde, rode, schilferige uitslag met bultjes onder de huid en blaasjes geassocieerd met koorts. Meest voorkomende plek: komt voornamelijk voor in de huidplooien, op de romp en op de bovenste ledematen. Het hoogste risico op ernstige huidreacties is vooral tijdens de eerste week van de behandeling. Als u ernstige huiduitslag of een van deze huidverschijnselen krijgt, stop dan met het innemen van Pholco-Méréprine Mono en neem onmiddellijk contact op met een arts.

Gebruikt u naast Pholco-Méréprine Mono nog andere geneesmiddelen:
- Gelijktijdig gebruik van Pholco-Méréprine Mono en geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken (zoals morfinederivaten, kalmerende middelen, angstremmers of antidepressiva met een kalmerend effect) kan de werking van Pholco-Méréprine Mono versterken.
- Gelijktijdig gebruik van Pholco-Méréprine Mono en kalmerende middelen (sedativa), zoals benzodiazepinen of gerelateerde middelen, kan leiden tot sufheid, moeite met ademhalen (ademhalingsdepressie) en coma, en kan zelfs levensbedreigend zijn. Gelijktijdig gebruik van dergelijke middelen met Pholco-Méréprine Mono dient alleen overwogen te worden als er volgens uw arts geen andere behandelmogelijkheden zijn.
- Als uw arts Pholco-Méréprine Mono toch voorschrijft samen met kalmerende middelen zal de dosering zo laag mogelijk zijn, en de behandeling zo kort mogelijk duren.
- Als u kalmerende middelen gebruikt, vertel dat dan aan uw arts Volg het advies van uw arts over de dosering nauwgezet op. Het kan nuttig zijn om vrienden en familie op de hoogte te stellen van de hierboven vermelde symptomen. Neem contact op met uw arts als dergelijke symptomen bij u optreden.

Zwangerschap Het wordt afgeraden dit geneesmiddel te gebruiken tijdens de zwangerschap en bij vruchtbare vrouwen die geen voorbehoedsmiddel gebruiken. Als u tijdens de behandeling ontdekt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts die de noodzaak voor verdere behandeling kan beoordelen.

Borstvoeding De werkzame stof in dit middel komt in de moedermelk terecht en omdat dit schadelijk kan zijn voor het kind mag het middel tijdens het geven van borstvoeding niet worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
- Dit geneesmiddel kan leiden tot slaperigheid.
- Voorzichtigheid is geboden bij bestuurders van voertuigen en personen die machines bedienen.
- Gelijktijdig gebruik van alcohol kan de slaperigheid versterken.
- Het is het beste om de behandeling te starten in de avond.

- Wanneer u diabetes heeft, houd er dan rekening mee dat een dosis van 10 ml siroop 7 gram suiker bevat.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Ethanol:
- Dit geneesmiddel bevat 120 mg alcohol (ethanol) per 5 ml, wat overeenkomt met 360 mg/ 15 ml (3,0% w/v).
- De hoeveelheid alcohol per dosis van 15 ml van dit geneesmiddel komt overeen met 9 ml bier en 4 ml wijn.
- De kleine hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel heeft geen merkbare effecten.

Methylparahydroxybenzoaat (E 218), azorubine (E 122) en Ponceau 4R (E 124):
Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoaat (E 218), azorubine (E 122) en ponceau 4R (E 124) en kan (ook na verloop van enige tijd) allergische reacties veroorzaken.

- Gebruik dit middel niet langer dan een paar dagen en alleen op de momenten waarop u last heeft van de hoest.
- Er moet minstens 4 uur tussen elke inname zitten.

Ernstige bijwerking (frequentie is onbekend):
- Levensbedreigende allergische reactie (anafylaxie) op bepaalde stoffen in dit middel.
- Uw keel en tong kunnen opzwellen en u kunt moeite hebben met ademen.
- Ook heeft u mogelijk een bleek gezicht, moet u zweten of heeft u een snelle hartslag.

De volgende bijwerkingen kunnen ook voorkomen:
Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):
- Misselijkheid

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):
- Diarree
- Gebrek aan eetlust

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
- Braken
- Constipatie (verstopping)
- Buikpijn boven in de buik
- Vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en/ of maagzuur
- Huidreacties waaronder huiduitslag
- Allergische reacties, zie hierboven
- Opwinding
- Verwardheid
- Duizeligheid
- Slapeloosheid
- Sufheid
- Het achterblijven van slijm in de longen (sputumretentie)
- Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
- Gegeneraliseerde uitslag, rood en schilferig met bultjes onder de huid en blaasjes geassocieerd met
koorts aan het begin van de behandeling (gegeneraliseerde acute exanthemateuze pustulose). Als u
deze klachten ontwikkelt, stop dan met het gebruik van Pholco-Méréprine Mono en neem
onmiddellijk contact op met een arts.

Inhoud:
Fles 200 ml
Kenmerken:
Merk Vemedia Consumer Health Belgium
Categorie Siropen
Prijs 7,99 
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.