Bel Friday


De deelnemende producten zijn te herkennen aan het label 1+1 GRATIS, 2+1 GRATIS of 3+1 GRATIS. De artikelen worden in pakketten aangeboden (2 producten voor de prijs van 1, 3 producten voor de prijs van 2 of 4 producten voor de prijs van 3). U hoeft dus alleen maar het artikel van uw keuze toe te voegen aan uw winkelmandje om van deze aanbieding te kunnen genieten.​

Goed nieuws: deze aanbieding is cumuleerbaar met promocodes!

Opgelet, de voorraad van deelnemende producten is beperkt !​ De actie is enkel geldig tot dinsdag 3 november om 23u59.

Kaloban Filmomhulde Tabletten 42

van Vsm
21,49 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Kaloban Filmomhulde Tabletten 42Eigenschappen:
Geneesmiddel op basis van planten
Hoest- en verkoudheidsmiddel
Kaloban is een rood-bruin gekleurde, ronde filmomhulde tablet.

Indicaties:
- Bij hoest en verkoudheid
- Bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar

Contra-indicaties:
Indien u allergisch (overgevoelig) bent voor Pelargo. sidoides extract of één van de andere bestanddelen van Kaloban tabletten.
Indien u ernstige leveraandoeningen heeft.

Samenstelling:
De werkzame stof in dit middel is 20 mg gedroogd Pelargo. sidoides wortelextract (1: 8 - 10) (EPs 7630). Het extractiemiddel is 11% ethanol (m/ m).
De andere stoffen in dit middel zijn maltodextrine, cellulose, melksuiker, natriumcroscarmellose, siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose, polyethyleenglycol, ijzeroxiden en ijzerhydroxiden (E172), titaandioxide (E171), talk, simeticon, methylcellulose, sorbinezuur.

Actieve samenstelling:
Gedroogd Pelargo. sidoides wortelextract

Gebruiksaanwijzing:
De aanbevolen dosering is:
- Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 filmomhulde tablet, 3 maal per dag (’s ochtends, ’s middags en ’s avonds)
- Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 filmomhulde tablet, 2 maal per dag (’s ochtends en ’s avonds)
Kaloban is een filmomhulde tablet bestemd voor inname via de mond. De tabletten niet kauwen en bij voorkeur met wat vloeistof innemen.

Voorzorgsmaatregelen:
De behandeling duurt gemiddeld 7 dagen.
Om een terugval te voorkomen, wordt u aanbevolen om de behandeling nog enkele dagen voort te zetten wanneer de symptomen verminderen. De behandeling mag niet langer dan 3 weken duren.

Tot nu toe zijn er geen interacties tussen Kaloban en andere geneesmiddelen gerapporteerd.
Kaloban kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Kaloban wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap.
Kaloban wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het geven van borstvoeding.
Er zijn geen gegevens met betrekking tot de vruchtbaarheid beschikbaar.
Het is niet waarschijnlijk dat Kaloban een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Tot op heden zijn er geen effecten bekend van overdosering.
Wanneer u te veel van Kaloban heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar vervolg de behandeling met Kaloban zoals aangegeven in deze bijsluiter.
Zoals elk geneesmiddel kan ook Kaloban bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bij de beoordeling van bijwerkingen wordt uitgegaan van de volgende frequentie-indeling:
- Zeer vaak: meer dan 1 op 10 patiënten
- Vaak: minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 patiënten
- Soms: minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1.000 patiënten
- Zelden: minder dan 1 op 1.000, maar meer dan 1 op 10.000 patiënten
- Zeer zelden: minder dan 1 op 10.000 patiënten of onbekend

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
- Zelden: lichte bloedneus
Maagdarmstelselaandoeningen:
- Soms: milde gastro-intestinale klachten zoals diarree, maagpijn of misselijkheid.
- Zelden: lichte bloeding van het tandvlees
Lever- en galaandoeningen:
- Het causale verband tussen leverfunctiestoornissen en de inname van Kaloban werd niet vastgesteld. De frequentie is niet bekend.
Huid- en onderhuidaandoeningen/ immuunsysteemaandoeningen:
- Zelden: overgevoeligheidsreacties (type-Ireacties met exantheem (acute huiduitslag), netelroos, jeukende huid en slijmvliezen; type- II-reacties met de vorming van antilichamen)
- Zeer zelden: anafylactische of op anafylactische gelijkende reacties met zwellingen in het gezicht, kortademigheid en daling van de bloeddruk

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en de doordrukstrip na de letters “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Bewaren beneden 30°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Inhoud:
42 filmomhulde tabletten
Kenmerken:
Merk Vsm
Categorie Verkoudheid, Geneesmiddelen voor kinderen
Prijs 21,49 
Gewicht 20 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.