Bel Friday


De deelnemende producten zijn te herkennen aan het label 1+1 GRATIS, 2+1 GRATIS of 3+1 GRATIS. De artikelen worden in pakketten aangeboden (2 producten voor de prijs van 1, 3 producten voor de prijs van 2 of 4 producten voor de prijs van 3). U hoeft dus alleen maar het artikel van uw keuze toe te voegen aan uw winkelmandje om van deze aanbieding te kunnen genieten.​

Goed nieuws: deze aanbieding is cumuleerbaar met promocodes!

Opgelet, de voorraad van deelnemende producten is beperkt !​ De actie is enkel geldig tot dinsdag 3 november om 23u59.

Syngel Orale Suspensie 300ml

11,74 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Syngel Orale Suspensie 300ml

Eigenschappen:
Syngel behoort tot de groep van de antacida, dit zijn geneesmiddelen die de afscheiding van zuur in de maag neutraliseren en die de irritatie en de pijn verlichten die er het gevolg van zijn.

Indicaties:
Aangewezen bij behandeling* van een gewaarwording van branderigheid of pijn of van pijnlijke regurgitaties ter hoogte van de maag en de slokdarm die het gevolg kunnen zijn van een irritatie van de maag, een overmaat aan zuur in de maag of een terugvloei van maaginhoud naar de slokdarm
Syngel is vooral nuttig voor het vermijden van de gevolgen van terugvloei als gevolg van een hiatushemia (aandoening waarbij een gedeelte van de maag zich te hoog in de thorax bevindt).
*De indicatie moet beperkt worden tot een kortdurende symptomatische behandeling van maagzuur (pyrosis) en maagpijn.

Contra-indicaties:

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Alle omstandigheden waarbij de doorgang van het voedsel doorheen het spijsverteringsstelsel gehinderd is (obstructie - postoperatieve darmstilstand of andere aandoeningen)
- Intolerantie of allergie voor lido-/lignocaïne of andere bestanddelen van dit midde
- U heeft een ernstige nierbeschadiging.

Samenstelling:

Werkzame stoffen in 1 koffielepel (5ml): magnesium hydroxyde 200mg, magnesium carbonaat en aluminium hydroxide (codried gel) 125mg, magnesium trisilicaat 125mg, lido-/lignocaïne hydrochloride 12.5mg
Andere stoffen: sorbitol (E420), hydroxyethylcellulose, ethanol (0.21% p/v), chlorhex. diacetaat, natrium saccharine, sorbitol, anethol.

Gebruiksaanwijzing:

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De flacon goed schudden vóór het gebruik.

Gebruikelijke dosering:
- Reflux van vloeistof uit de maag in de slokdarm: één tot twee koffielepeltjes (5 tot 10ml) onmiddellijk na de drie hoofdmaaltijden enbij het slapengaan. In dat geval moet dit geneesmiddel onmiddellijk na de maaltijd ingenomen worden om zo de irritatie en de pijn als gevolg van de reflux van voeding in de slokdarm te vermijden.
-
Irritatie van de maag: één tot twee koffielepeltjes (5 tot 10ml) vóór elke maaltijd en bij het slapengaan. In dit geval moet het middel vóór de maaltijd ingenomen worden om zo de pijn bij het innemen van de voeding te verminderen.
Meestal is het nutteloos méér dan 2 koffielepeltjes tegelijk in te nemen. Een totale hoeveelheid van 15 koffielepeltjes (75ml) per 24 uur mag niet overschreden worden.
Alleen een arts mag hogere hoeveelheden voorschrijven dan deze vermeld in het begin van deze rubriek.

Duur van behandeling:
De behandeling moet beperkt worden tot 14 dagen.

Voorzorgsmaatregelen:
Raadpleeg uw arts als de spijsverteringsproblemen langer aanhouden dan 14 dagen.
Zoals alle geneesmiddelen mag Syngel niet langdurig gebruikt worden zonder dat de indicatie bevestigd werd door een arts. Als gevolg van de pijnstillende werking zouden de tekens van een ernstiger aandoening inderdaad gemaskeerd kunnen worden.
Personen met een verminderde werking van de nieren of van de lever mogen geen geneesmiddelen gebruiken zonder een voorafgaand advies van de arts. Personen met een verminderde nierwerking: een vermindering van de ingenomen hoeveelheid per keer of een vermindering van de frequentie van inname is soms noodzakelijk. Consulteer uw arts.
Gebruik bij kinderen: behalve op uitdrukkelijk advies van de arts is het gebruik van Syngel niet aanbevolen bij kinderen (jonger dan 15 jaar) aangezien tot dusver geen enkele studie voor deze leeftijdsgroep werd uitgevoerd.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden

Inhoud:
300ml

Kenmerken:
Merk Will-Pharma
Categorie Vloeistof
Prijs 11,74 
Gewicht 513 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Syngel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Als u andere geneesmiddelen neemt, is het noodzakehjk twee uw te wachten alvorens Syngel te gebruiken om de activiteit van deze geneesmiddelen met te verminderen Dit geldt in het bijzonder bij de inname van antibiotica (tetracycl.) en middelen van de groep van de H2-receptorantagonisten.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden:
Syngel bevat Sorbitol (E420): indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Syngel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100mg per 10ml.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en citroenzuur bevattende dranken, zoals fruitsap moet worden vermeden.

Zwangerschap en borstvoeding:
Wilt u zwanger worden bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Syngel met gebruiken tijdens de periode van zwangerschap en borstvoeding, behalve op andersluidend advies van de arts.

Zwangerschap:
Hoge dosissen van Syngel mogen met ingenomen worden tijdens de zwangerschap.
Tijdens de zwangerschap, mag Syngel niet langer dan twee weken ingenomen worden.
Raadpleeg een arts vóór elke herhaalde inname van Syngel langer dan twee weken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding:
Aluminium verbindingen komen terecht in de moedermelk.
Hoge dosissen van Syngel mogen met ingenomen worden tijdens de borstvoeding.
Tijdens de borstvoeding, mag Syngel niet langer dan twee weken ingenomen worden.

Mogelijke bijwerkingen:
Zoals elk geneesmiddel kan Syngel bijwerkingen hebben al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Naargelang van de individuele gevoeligheid zou Syngel in zeer zeldzame gevallen oorzaak kunnen zijn van diarree of, in tegendeel, van constipatie.
- Syngel is geparfumeerd met anijs en bevat een lokaal anesthetische stof die tot een lichte maar normale gewaarwording van inslapen van de mond en van de tong leidt. Deze gewaarwording verdwijnt snel en kan verminderd worden door de dosis snel door te slikken en de mond onmiddellijk met water te spoelen (zonder dit water door te slikken).
- In uitzonderlijke gevallen kan een allergie optreden (zichtbaar op de huid of door een irritatie van de tong). In dat geval de behandeling onmiddellijk stoppen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Overdosering - Interacties

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Symptomen:
De effecten van het in één keer innemen van een massale dosis zijn niet gekend.
Bij zeer jonge kinderen zou het innemen van een zeer grote dosis (een fles van 300ml of meer in één keer) evenlueel tot convulsies en bewustzijnsverlies kunnen leiden. Een langdurig gebruik van een te grote hoeveelheid zou op lange termijn tot stoornissen in bepaalde zouten in het bloed kunnen leiden en zou oorzaak kunnen zijn van wijzigingen ter hoogte van het skelet.
De symptomen van een vergiftiging door lido-/lignocaïne zijn de volgende: zenuwachtigheid, opwinding, bevingen convulsies, ademhalingsdepressie, coma, bradykardie, hypotensie, hartstilstand.

Behandeling:
In geval van een te hoge dosis een arts waarschuwen of u naar een urgentiedienst van een ziekenhuis begeven Antigif Centrum: 070.245.245.
In geval van een acute overdosering zal de arts eventueel een maaglediging uitvoeren.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact qp met uw arts of apotheker.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.