Avant-première Black Friday


C’est Black Friday avant l’heure chez Newpharma. Découvrez chaque jour de nouvelles offres Black Friday en avant-première jusqu’au 26 novembre.
Les remises sont appliquées automatiquement sur les prix barrés des produits participants et sont valables jusqu’à minuit.
Les produits participants sont accompagnés du badge « BLACK FRIDAY ».

Attention, le stock des produits participants est limité !​

Bon à savoir : l’action est cumulable avec un code promo.

Medisana BS475 Analyse Personenweegschaal Met Lichaamsanalysefunctie XL Stuk 1

(0 avis)
Voor het berekenen van het lichaamsvetaandeel, watermassa en spiermassa
26,91 

Produit temporairement indisponible
  Ajouter à mes Favoris
Description

Medisana BS475 Analyse Personenweegschaal Met Lichaamsanalysefunctie XL Stuk 1

Eigenschappen:
Met de Personenweegschaal met lichaamsanalysefunctie BS 475 hebt u een kwaliteitsproduct van
Medisana gekocht.
Dit toestel werd voor het wegen en voor het berekenen van het lichaamsvetaandeel, watermassa en spiermassa van personen vervaardigd.
Voor een succesvol en duurzaam gebruik van de Medisana Personenweegschaal met lichaamsanalysefunctie BS 475 raden we u aan om de onderstaande gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen zorgvuldig door te lezen.

Bij de levering horen:
- 1 Medisana Personenweegschaal met lichaamsanalysefunctie BS 475
- 2 lithium knoopcelbatterijen, 3 V/ type CR2032
- 1 gebruiksaanwijzing

Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gerecycled. Zorg ervoor dat het gebruikte
verpakkingsmateriaal bij de daarvoor bestemde afvalverwerking terechtkomt.


  1. Batterijvak (aan de onderkant)
  2. Display
  3. Omschakelaar (aan de onderkant) voor kilogrammen (kg) ponden (lb) stone (st)
  4. Omlaag-toets
  5. Omhoog-toets
  6. OK/ SET-toets
  7. Elektroden
Kenmerken:
- Handige „step-on“-inschakeling.
- Veiligheidsglas van hoge kwaliteit (6 mm)
- Sensortechnologi
- Invoer van de leeftijd van 10 tot 80 jaar
- Lengte-invoer van 1000 tot 240 cm
- Meetbereik tot 180 kg, 396 lbsof 28 st 4 lb
- Schaalverdeling 100 g, 0,2 lb of 1/4 lb
- Omschakelbaar tussen kg, lb en st
- Directe meting van het lichaamsgewicht
- Eenvoudig in gebruik
- Autom. uitschakeling
- Indicatie bij overladen

Technische specificaties:
Benaming en model: Medisana Personenweegschaal met lichaamsanalysefunctie BS 475
Voeding: 6 V = 0,2 x 3 V Lithium knoopcelbatterijen/ type CR2032
Weergavesysteem: digitale weergave
Geheugen: voor 10 personen
Meetbereik: tot 180 kg, 396 lbs of 28 st 4 lb
Maximale meetafwijking: ± 1%
Percentage lichaamsvet: 5 - 50% in 0,1% stappen
Percentage lichaamswater: 20 - 70% in 0,1% stappen
Spiermassapercentage: 20 - 70% in 0,1% stappen
Beendermassapercentage: 0,5 - 8 kg in 0,1 kg stappen
Schaalverdeling: 100 g, 0,2 lb of 1/4 lb
Autom. uitschakeling: na ca.12 sec.
Afmetingen (L x B x H): 31,9 x 31,9 x 2,15 cm
Gewicht ca.: 2,6 kg
Artikel-nummer: 40432
EAN-nummer: 40 15588 40432 0

Indicaties:
Voor het berekenen van het lichaamsvetaandeel, watermassa en spiermassa

Gebruiksaanwijzing:
Voorwaarden voor correcte meetresultaten
Betrouwbare meetresultaten zijn slechts onder bepaalde voorwaarden te bereiken:
- Meet altijd met blote voeten.
- De voeten moeten op het staoppervlak goed tegen de elektroden komen.
- Sta rechtop.
- Verricht de meting ongeveer 15 minuten na het opstaan resp. na het douchen of baden, waarbij de voeten na het afdrogen met de handdoek nog een beetje vochtig zijn.
- Meet indien mogelijk altijd op dezelfde tijd van de dag.
- Meet niet na ingespannen lichamelijke activiteit, maar wacht tenminste een uur.
- Op de voetzolen mag geen vuil kleven. Bij uitgedroogde of sterk vereelte voetzolen kunnen er foutieve meetresultaten worden verkregen.
Met de meetresultaten is een betrouwbare controle van de ontwikkeling van het lichaamsvet-, watergehalte en spiermassa mogelijk, als die metingen consequent werden verricht. Bij metingen onder
gewijzigde omstandigheden kunnen andere meetwaarden worden verkregen.

U kunt uw gewicht in kilogrammen (kg), ponden (lb) of stone (st) laten aangeven. Schakel de weegschaal in door er kort met de voet op te drukken en druk vervolgens op de toets tot de gewenste eenheid wordt weergegeven.

Zorg ervoor dat de weegschaal op een vaste en effen ondergrond staat. Als u zich alleen wilt wegen,
maar de weegschaal onmiddellijk daarvoor bewogen hebt, moet u de weegschaal eerst initialiseren.
Druk hiervoor met de voet kort op het midden van het weegschaaloppervlak. Op het display verschijnt "0,0 kg". Als de weegschaal uitgeschakeld is, is hij klaar voor de “step-on”-functie.
Werd de weegschaal voordien niet bewogen, valt deze procedure weg.
Ga op de weegschaal staan en blijf rustig staan. Het toestel schakelt automatisch in en op het display wordt kort "0,0 kg" weergegeven.
Uw gewicht wordt gemeten, knippert drie keer en wordt daarna definitief weergegeven.
Stap van de weegschaal. De weegschaal schakelt zich na ca. 12 sec. automatisch uit.

De weegschaal kan de gegevens van 10 personen bewaren: geslachte, leeftijd, lengte. De weegschaal
heeft een voorgeprogrammeerde waarde. Deze waarden zijn: kg, man, 30 jaar, 170 cm.
Druk op de SET-toets „6“ om de weegschaal aan te schakelen. Op de display knippert de geheugenplaats.
Nu kunt u door het indrukken van de ▲ „5“- en ▼ „4“ toets de gewenste geheugenplaats voor uw gebruikersprofiel (0 - 9) selecteren.
Druk op de SET-toets „6“ om de instelling vast te leggen. Op de display begint het symbool voor het geslacht te knipperen.
Bepaal het geslacht, doordat u met de ▲ „5“- of ▼ „4“ toets het respectievelijke symbool op de display selecteert.
Druk op de SET-toets „6“ om de instelling vast te leggen. De voorgeprogrammeerde leeftijd begint te knipperen in de display.
Leg met de ▲ „5“- en ▼ „4“-toets uw leeftijd vast.
Druk op de SET-toets „6“ om de instelling vast te leggen. De voorgeprogrammeerde lichaamslengte begint te knipperen in de display.
Leg met de ▲ „5“- en ▼ „4“-toets uw lichaamslengte vast.
Druk op de SET-toets „6“ om de instelling vast te leggen.
Het instellingsproces is nu afgesloten. In de display wordt "0.0" getoond.

Wegen en meten van het lichaamsvet-, vochtgehalte en spiermassa
Druk op de SET-toets „6“ om de weegschaal aan te schakelen. Op de display knippert de geheugenplaats.
Door het drukken op de ▲ „5“- en ▼ „4“ toets selecteert u uw persoonlijke geheugenplaats (0 - 9).
Uw opgeslagen, persoonlijke gegevens worden getoond.
Wacht tot „0.0” in het display verschijnt. Ga met blote voeten op de weegschaal en blijft u rustig staan. Plaats uw voeten op de elektroden „7“. Nu wordt het gewicht getoond.
In het display worden achtereenvolgens de gemeten waarden voor lichaamsvet , vochtgehalte , spiermassa , botmassa , BMI en caloriebehoefte weergegeven. De aanduidingsvolgorde van de gemeten waarden herhaald zich nog twee keren. Daarna schakelt de weegschaal zich automatisch uit. Stap nu van de weegschaal af.

Bereik van het lichaamsvetgehalte in %:

Vrouwelijk:
Leeftijd gering normaal hoog erg hoog
  Underfat Health Overfat Obese
12-20 <18 18-28 28-33 >33
21-42 <20 20-30 30-35 >35
43-65 <21 21-31 31-36 >36
66-100 <22 22-32 32-37 >37

Mannelijk:
Leeftijd gering normaal hoog erg hoog
  Underfat Health Overfat Obese
12-20 <15 15-21 21-26 >26
21-42 <17 17-23 23-28 >28
43-65 <18 18-24 24-29 >29
66-100 <19 19-25 25-30 >30

De Body-Mass-Index (BMI):

Vrouwelijk en mannelijk
Leeftijd gering normaal  hoog
<24 <19 19-24 >24
25-34 <20 20-25  >25
35-44  <21 21-26 >26
45-54  <22 22-27  >27
55-64 <23 23-28 >28
>64  <24 24-29 >29

Voorzorgsmaatregelen:
- Gebruik het apparaat alleen voor doeleinden zoals gesteld in de gebruiksaanwijzing.
- In alle andere gevallen vervalt de garantie.
- De weegschaal is vervaardigd voor huishoudelijk gebruik. Hij is niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik in ziekenhuizen of andere medische instellingen.
- Voor elke behandeling resp. dieet bij over- of ondergewicht is een deskundig advies nodig van ter zake kundige mensen (arts, diëtiste). De met de weegschaal vastgestelde waarden kunnen daarbij als ondersteuning dienen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor zwangeren.
- Deze weegschaal is niet geschikt voor mensen met pacemakers of andere medische implantaten. Bij suikerziekte of andere medische/ lichamelijke beperkingen kan de weergave van het lichaamsvet onnauwkeurig zijn. Hetzelfde geldt ook voor mensen die zeer veel aan sport doen.
- Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan er-varing en/ of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe het toestel gebruikt moet worden.
- Gebruik het apparaat niet, als het niet storingvrij functioneert, als het op de grond of in het water gevallen is of beschadigd is.
- Plaatst u de weegschaal op een plek, waar zich geen extreme temperaturen of extreme luchtvochtigheid voordoen.
- Stel het instrument niet bloot aan vocht. Houd de weegschaal uit de buurt van water. Het oppervlak van de weegschaal is bij natheid en vochtigheid glad. Houd het oppervlak droog.

Zet de weegschaal nooit op een oneffen ondergrond. Stap nooit alleen op een hoek van de
weegschaal. Gaat u bij het wegen niet op één kant en niet op de rand van de weegschaal staan.
Stap nooit op de weegschaal met natte voeten. Stap nooit op de weegschaal met sokken.
Zet de weegschaal op een stevige effen ondergrond. Zachte, oneffen oppervlakken zijn voor de
meting ongeschikt en leiden tot verkeerde uitkomsten.
De weegschaal heeft een meetbereik tot 180 kg (396 lb/ 28 st 4 lb). Overlaad de weegschaal niet,
dat zou tot permanente schade aan de weegschaal kunnen leiden.
Gaat u voorzichtig met de weegschaal om. Vermijdt u klappen tegen en schokken van de
weegschaal. Laat het toestel niet vallen en laat er niets op vallen.
Probeert u niet om het apparaat uit elkaar te halen, anders vervalt die garantie. Behalve de batterij
bevat dit apparaat geen onderdelen, die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
In geval van storingen repareert u het apparaat niet zelf, omdat daardoor iedere aanspraak op
garantie vervalt. Laat u reparaties alleen door de erkende servicedienst uitvoeren.

Verwijder de batterij voordat u het instrument reinigt.
Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels.
Reinig de personenweegschaal alleen met een zachte, een beetje vochtig gemaakte doek.
Gebruik in geen geval bijtende reinigingsmiddelen of alcohol. Er mag geen water binnendringen in het instrument.
Gebruik het toestel pas opnieuw als het helemaal droog is. Stel het instrument niet bloot aan de felle zon en bescherm het tegen vuil en vocht.
Bewaar de weegschaal niet in loodrechte stand, en verwijder de batterij uit het instrument als u het een tijdje niet wilt gebruiken. Anders loopt u het risico dat de batterijen uitlopen.

Inhoud:
1 stuk
Caractéristiques :
Marque Medisana
Catégorie Pèse-personne
Prix 26,91 
Récoltés via Ekomi Avis
Ce produit ne dispose pas encore d'avis.
Les personnes ayant acheté cet article ont également acheté :